Om vores behandling

Om behandlingen


Hvis du går og overvejer, om alkoholbehandling er noget for dig, kan det være, at du har gjort dig forestillinger om, hvad alkoholbehandling er. Derfor har vi nedenfor skrevet lidt om, hvordan et behandlingsforløb hos Sundhedsrådgivningen kunne se ud, så du kan få afklaret nogle af de ubesvarede spørgsmål, du eventuelt måtte have.


Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.


Rådgivnings- og vejledningssamtale:

Når du henvender dig til Sundhedsrådgivningen, får du som det første tilbudt en gratis samtale, hvor vi taler om, hvordan alkohol påvirker din hverdag og om dine muligheder for at få hjælp til at ændre alkoholvaner. Sammen ser vi på dine eventuelle mål for en behandling og om Sundhedsrådgivningens alkoholbehandlingstilbud passer til dit behov.


Hvis Sundhedsrådgivningens tilbud passer til dig og du beslutter dig for at gå i behandling hos os, aftaler vi sammen en plan for din videre behandling herunder varighed, intensitet og indhold:


Individuelt samtaleforløb:

Vores behandling giver dig mulighed for at passe dit arbejde og din familie selvom, du er i behandling. Gennem samtalerne får du indsigt og viden, der kan styrke din motivation for at ændre dine alkoholvaner. Indholdet i samtalerne veksler mellem undervisning, oplæg, reflektion og hjemmeopgaver.


Der arbejdes typisk med temaer som:


  • Forandringsprocessen
  • Ambivalens
  • Misbrug/afhængighed
  • Alkoholens skadevirkninger
  • Ressourcer og netværk
  • Tilbagefaldsproces og forebyggelse
  • Personlige temaer


Pårørende-samtaler:

Alkoholproblemer berører både den, der drikker, men også pårørende til den, der drikker. Forskning har vist, at uanset metode øges effekten, når dine nære relationer inddrages i behandlingsforløbet. Sundhedsrådgivningen tilbyder derfor pårørende mulighed for et  samtaleforløb på 1-3 individuelle samtaler. Samtalerne kan hjælpe de pårørende til at skabe en bedre forståelse og et større overblik over din/jeres families situation og handlemuligheder.


Prisen for et samtaleforløb varierer alt efter samtaleintensitet og varighed. Kontakt os ganske uforpligtende og hør mere.

Copyright © All Rights Reserved

Sundhedsrådgivningen  tilbyder kompetent evidensbaseret sundhedsrådgivning til  virksomheder og personer, der ønsker at opnå varige livsstilsændringer..