Alkohol på arbejdspladsen

Alkohol på arbejdspladsen


Hvordan bryder man tabuet om alkohol? Hvordan finder man ud af, om en medarbejder drikker for meget? Og hvad er "for meget" egentlig?


Sundhedsrådgivningen tilbyder rådgivning og vejledning til jeres virksomhed, hvis I har mistanke eller er vidende om, at en medarbejder har et alkoholmisbrug, ligesom vi kan tilbyde at kortlægge omfanget af alkoholproblemet og evt. efterfølgende behandling af medarbejderen. Læs mere om behandlingen i menuen til venstre.


Sundhedsrådgivningen kan naturligvis også være behjælpelige ved fastlæggelse af alkoholpolitikker samt mål og evalueringsparametre i relation til alkohol, ligesom vi gerne afholder motivationsskabende foredrag og temadage om alkohol og alkoholproblematikker med eller uden inddragelse af de øvrige KRAMS-faktorer.


Kontakt os helt uforpligtende på kontakt@sundhedsraadgivningen.dk  og hør mere.

Typiske signaler på alkoholproblemer


 • En ånde, der lugter af alkohol. Ofte forsøges lugten skjult med pastiller
 • Mange fejl og uheld, ofte behov for andres hjælp og støtte
 • Mindre stabilt fremmøde
 • Med tiden hyppigere og længere fraværsperioder
 • Irritabilitet, sårbarhed og trods. Tendens til isolation
 • Mistænksomhed over for kolleger og ledere
 • Mange på jobbet er blevet godt trætte af alle de problemer, den pågældende skaber
 • Uheld også uden for jobbet (pga. alkohol)
 • Familieproblemer, ofte med skilsmisse til følge
 • Økonomiske problemer, forskud på løn
 • Overdreven omhu med udseendet (gælder mest for kvinder)
 • Sjusk med udseendet og hygiejnen (gælder mest for mænd).


Mange af disse tegn kan også have andre årsager end alkoholproblemer, fx stress og depression. Men be- mærk signalerne, lyt til din intuition og spørg, hvis du er i tvivl.

Kilde: SundhedsstyrelsenCopyright © All Rights Reserved

Sundhedsrådgivningen  tilbyder kompetent evidensbaseret sundhedsrådgivning til  virksomheder og personer, der ønsker at opnå varige livsstilsændringer..